Hela denna historien handlar om Björn som vi valt att kalla honom, och ett arv mellan tre syskon på cirka 4-5 miljoner kronor, vilket har sin början år 2016. Av anledningar som vi senare kommer att redovisa, så anser Björns mamma att han skall erhålla den största delen av arvet och strax före hennes frånfälle upprättar två jurister som är goda vänner med Björns mamma de gåvobreven som denna historien till största del handlar om. Björns mamma avlider några månader senare 82 år gammal vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Här kunde denna historien ha slutat, om det inte vore för advokater som har satt i system att dränera arvingarna och dödsbon på på sina tillgångar, helt i egen vinning.

Adv. Ann-Christin Hemsedahl

hemsedahl1Adv. Ann-Christin HemsedahlBjörns mamma hinner knappt ut till bårhuset innan konflikten brutit ut. Detta lägger vissa advokater naturligtvis märke till och här kommer nu namnet Adv. Ann-Christin Hemsedahl, vid Odevalls Advokatbyrå i Göteborg in i bilden. Denna tillsynes lilla ihopsjunkna damen, med framstående klienter såsom bl.a Lasse Kronér i sin kundstock.(https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/oRVplW/ex-makarna-kroner-oense-om-miljontillgangar), låter mycket lugn och förtroendeingivande i sin stämma, och ger ett intryck av en advokat som kan sin sak. Hon är den som kommer att sätta sina avtryck genom hela denna historien genom att agera regissör i händelserna efter att Björns bröder författat sina egna historier i fallet och som senare kommer att visa sig bestå av uppgifter helt tagna ur luften, endast i syftet att slå undan benen på sin egen lillebror och detta till priset av att de dessutom beljuger sin egen helt försvarslösa avlidna mamma.


De flesta andra medier och nyhetsbyråer granskar och skriver om det allmännas medel, alltså om rättegångskostnader, och arvoden till konkursförvaltare och liknande, som advokaterna delar upp sins emellan samt om hur gangsteradvokater förmedlar information till och från grovt kriminella som sitter häktade och utför tjänster för dessa. Sådant aggerande är rent förkastligt och sänker samt skadar allvarligt förtroendet för hela advokatskåren och rättskedjan.


Men var och när kan vi läsa om hur advokater saboterar privatpersoners mål, förfalskar handlingar, förskringrar pengar ur dödsbon, orsakar skadeståndsansvar, överdebiterar för tid de inte har arbetat och dessutom vilseleder sina egna klienter medvetet för att få målen till svälla upp till en sådan omfattning att den kan dränera ekonomin för den enskilde, och detta på ett vis som aldrig borde ha skett om advokaterna hade följt god advokatsetik och domstolarna hade reagerat på varningsignalerna. Istället låter de dessa förtäckta smygrån att fortgå, genom att man blundar när domarnas kollegor, "advokaterna" sliter privatpersoners liv i stycken och stjäl och bedrar. Samhällsgranskarna anser att detta snarast måste upp på rättsystemets dagordning med stöd av ekobrottsmyndighetens ingripande för att lagföra dessa kriminella avarter som lurar hela samhället i sina svarta kostymer med välputsade blanka knappar.

En advokat är skyldig att följa "GOD ADVOKATSED". Samhällsgranskarna kan nu här och nu avslöja hur advokater sätter i system att åtsidosätta advokatsamfundet krav, och när de sen blir granskande av disciplinnämnden sitter även där deras kollegor och frikänner i de allra flesta fall, och i de få fall som leder till fällning får de som regel en varning eller erinran.
Vår granskning av fallet Björn har pågått under lång tid men är långt ifrån färdigställd. Den är så omfattande att det är svårt att greppa hur en enda advokat i ren illvilja bedrivit en sådan här systematisk förföljelse av en enskild person och orsakat en sådan enorm skada både ekonomiskt och psykiskt, vilket dessutom allvarligt har påverkat hela hans familj med barn i förskoleålder.

När vi intervjuar Björn i hans hem det lilla pitoreska samhället på landsbygden, framträder en overklig chockerande bild, med händelser som vi inte ens trodde var möjligt i ett land som skryter om sitt så väl fungerande rättssystem. Det han berättar låter så verklighetsfrämmande att det är svårt att ta in, vilket också varit skälet till en mycket noggrann granskning.

Björn som är i övre medelåldern, sitter nedsjunken i kökssoffan med sin kaffekopp i handen som smådarrar efter det fjärde i dagarna bekräftade coronainsjuknandet med sammanlagt 3 års efterföljande postcovid, i sitt kök med 80-talspanel, när han berättar om hur han stridit likt Don Quijote emot systemet som han en gång trodde på. Nu är han dock trött efter 6 års processande med den ständigt närvarande sorgen efter sina föräldrar som fortfarande är som ett öppet blödande sår som aldrig fått läka ut, med hans tankar om sina barn som aldrig fick chansen att träffa sina farföräldrar, som nu ovetandes glada springer runt benen och sjunger Abbalåtar och leker om vartannat i ett trots allt mycket harmoniskt hem, där även katterna ger samma intryck och ligger på varsin plats i köket. Björns äldsta dotter som älskar att sjunga berättar med stolthet hur hon vill vara med på idol, som är ett av hennes favoritprogram.

Plötsligt utbrister äldsta dottern som snart skall börja i förskolan, med sorg i rösten, när hon förstår vad vi talar om, "Pappa är jättetrött på sina bröder som har förstört våran gård som jag älskar, där min farmor kommer ifrån, som hon ville skulle bli fin och vi skulle ha bott där, men nu kan vi inte det och nu försöker de ta allt ifrån min pappa som är min hjälte". Jag får nu omedelbart intrycket av att detta är en konflikt som berört hela familjen djupt. Äldsta dottern utrycker flera gånger hur hon saknar sin farmor och farfar och när jag frågar om hon träffat dem, svarar hon klokt att de alltid är med henne, vilket är en fin tanke.


Som journalist fick jag redan i grundskolan lära mig om hur samhället fungerade och att de som arbetade inom rättsväsendet skulle vara ärliga och rekorderliga personer såsom domare, åklagare och advokater samt att det fanns vissa andra opålitliga typer, såsom banditer, tjuvar och bedragare, knarkare etc..

När du som vår läsare har förstått vad som hänt i Björns fall tillsammans med alla våra andra granskningar och fall inser du förmodligen ganska omgående att verkligheten är en annan, då hela rättsmaskineriet är infekterat med kriminella avarter som sökt sig dit på grund av antingen ren girighet eller ett brinnande behov av makt för att förtrycka sina medmänniskor.I denna artikelserie om fallet Björn kommer vi att kunna visa på hur advokaten Ann-Christin Hemsedahl och flera andra i detta fallet involverade advokater och jurister på ett perverterat sätt missbrukat rättsmedel antingen i rent maktmissbruk eller av ren okunskap, vilket bara de själva kan svara på.


Lögnerna som var startskottet

Advokat Ann-Christin Hemsedahl orsakade redan initalt att målet svällde i omfattning, vilket ledde till att Björn tvingades att grundlöst gå i svaromål, vilket även innebar ökade ombudskostnader. Hon har allvarligt åsidosatt god advokatsed genom att i stämningsansökan lämna uppenbart oriktiga uppgifter och falskeligen påstår;


  • Björn har mycket stora skulder

  • Björn styrde sin mamma genom hot och våld

  • Björn hade lurat sin mamma på stora belopp

  • Björns mamma hade endast ledsyn sedan många år

  • Björns mamma var svagsint


Fullt kontrollerbara uppgifter

Samhällsgranskarna har kontrollerat samtliga dessa helt grundlösa påståenden ifrån Adv. Ann-Christin Hemsedahl genom utdrag från både kronofogden, inkassoföretag samt UC, samt genom journalutdrag ifrån de vårdinrättningar där Björns mamma var intagen under det senaste halvåret i livet.

Inte någonstans har vi funnit något stöd för påståendet om stora skulder. Björn hade endast en enda skuld och hade en helt vanlig avbetalningsplan på denna, och var inte varken under utmätning eller överskuldsatt.
Beroende på Adv. Ann-Christin Hemsedahl, är Björns nuvarande situationen en helt annan, vilket till 100 procent har orsakats av Adv. Ann-Christin Hemsedahl och vi kommer att återkomma till detta under vår rapportering, då detta är en skandal som saknar motstycke.

Vi har även gått längre tillbaka gällande Björns mammas påstådda ledsyn mm, och kan med lätthet konstatera att det även här saknades grund för påståendet och det som starkt ifrågasätter Adv. Ann-Christin Hemsedahl påstående är att Björns mamma något år före hon avlider blev stoppad av polis i Sjövik och blev bötfälld, på grund av fortkörning.

Kring de allvarligare frågeställningarna om påstått hot och våld, kan vi inte heller se att advokat Ann-Christin Hemsedahl har presterat ett enda bevis för sina påståenden. Vi har dock på grund av anklagelsens allvarliga natur valt att intervjua ett antal personer runt både Björn, men även i mammans vänskrets, men inte någon kan bekräfta dessa tomma påståenden, utan reagerar omedelbart med förvåning och några till och med skrattar åt advokatens påstående. Istället berättar samtliga om den fina och varma relationen som sonen Björn hade med sina föräldrar. En kvinna som vill vara anonym, säger att Björn alltid har varit mycket snäll och omtänksam, och då inte bara emot sina föräldrar utan emot hela omgivningen, och hon kan aldrig tänka sig sådana uppgifter.

Då vi jämför med flera andra ärenden där Adv. Ann-Christin Hemsedahl är inblandad ser vi likartatde resonemang som endast tycks syfta till att vara ett lukrativt sätt för att få målen till att svälla.


Påståendena är i uppenbar strid emot advokatsamfundets regler

En advokat skall alltid kunna styrka de uppgifter som förs fram i målet. Kan inte detta göras så skall uppgifterna inte heller tas med, vilket även är ett sätt för domstolarna att minska målens omfattning.
Advokaten har inte kunnat styrka ett enda av ovan påståenden.

Advokat Ann-Christin Hemsedahl sätter uppenbart detta i system, vilket leder till skada för klienterna och/eller motparten. Samhällsgranskarna anser att advokatsamfundet bör dra in Adv. Ann-Christin Hemsedahls advokatstitel med omedelbar verkan, då de brister som vi kommer i denna artikelserie att rapportera om, är av så allvarlig art att hon ej bör få kalla sig advokat eftersom detta riskerar att befläcka hela advokatsskåren.Följ vår nästa del 2:
Advokaten Ann-Christin Hemsedahl orsakat dödsboet och Björn kostnader för miljontals kronorOBS !! Samhällsgranskarna har vid flera tillfällen sökt advokat Ann-Christin Hemsedahl, vid Odevalls advokatbyrå i Göteborg för yttrande i detta mål, vilken dock har gjort sig oanträffbar och vill inte besvara våra frågor vilket även detta är i uppenbar strid emot reglerna för en advokat som alltid skyndsamt skall besvara inkommen post enligt samfundets regler.


Fotnot: Björn heter egentligen något annat.

Sidan uppdaterad: 14042024 Kl. 18.45

 

 

Vet du mera om detta eller liknande fall - Tipsa oss:

Här kan du berätta om du har någon avgörande information om detta fallet eller bara vill informera om något som du anser kan vara viktigt för oss att känna till i detta fallet.
Du får lov att vara anonym, men om ärendet är sådant att vi måste kunna nå dig eller att du vill ha återkoppling måste du lämna din email address.

Läs mera i ämnet:

Avslöjande: Kända SAAB Advokaten Guy Lofalk i blåsväder igen...

  Advokat Guy Lofalk är åter i blåsväder - Denna gången har han blivit permanent borttagen i...

Tue, 19 Sep 2023, 23:34:53

Sexköpsmål måste tas om – rätten inte domför ??

Göteborgs tingsrätt måste pröva ett sexköpsmål på nytt. Anledningen: Målet avgjordes av en ensam not...

Tue, 18 Jul 2023, 08:25:51

Frågan är inte längre om de åker dit - UTAN NÄR ?

Samhällsgranskarna har fått in många reaktioner på frågorna som har stälts i olika forum under lång ...

Sat, 01 Jul 2023, 20:20:05

ADVOKATS(L)AMFUNDET - Skämt eller allvar ?

Antal fällningar emot advokater ? När man granskar ärendena ifrån disciplinnömnden och ser hur Sver...

Mon, 26 Jun 2023, 02:32:53

'We don't kidnap children': Why Sweden is worried about a ne...

Swedish authorities are warning against an ongoing global disinformation campaign which claims that ...

Sat, 24 Jun 2023, 16:34:50

Granskningar

Mest lästa

Heders och minnesvärda

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.