Göteborgs tingsrätt måste pröva ett sexköpsmål på nytt.
Anledningen: Målet avgjordes av en ensam notarie – vilket innebar att rätten inte var domför. Det slår hovrätten fast i ett färskt beslut. Rapporterar Dagens Juridik

 

Återigen har domstolarna visat sig vara inkompetenta. Det allt mer falnande förtroendet för våra domstolar, visar sig allt mer ha en stabil grund. Här är det rätten som allvarligt har brustit i sin handläggning och lottningen.

Det är dock anmärkningsvärt att inte notarien själv uppmärksammade rådmannen om denna omständighet.
Vi har ju dock sett att det är relativt vanligt att sådant här förekommer medvetet ifrån domstolens sida, kanske både på grund av personalbrist, men även av den anledningen att ingen längre verkar bry sig.

Det skall ju även påpekas i sammanhanget att den utbildning som notarien redan torde ha tillgodogjort sig på juristutbildningen inbegriper de grundlägganden reglerna i rättegångsbalkens 2 kap. för vad som gör rätten domför, vilket flera borde ha uppmärksammat.

När man brister i sådana här småmål, kan man ju ställa sig frågan om hur det är i de stora målen ???

Det är ju dock först i samband med att media börjar granska mål som t.ex quickmålet, som det visas på att samtliga rättegångarna som hölls i det fallet, var rena katastroferna, och byggde på en ren upprepning, för quick hade ju erkänt samtliga mord som han begått eller rättare sagt inte ens kunde ha begått.
Men domstolen som hade skyldigheten att kontrollera uppgifterna godtog allt, utan några ifrågasättanden.Läs mera i ämnet:

Avslöjande: Kända SAAB Advokaten Guy Lofalk i blåsväder igen...

  Advokat Guy Lofalk är åter i blåsväder - Denna gången har han blivit permanent borttagen i...

Tue, 19 Sep 2023, 23:34:53

Fallet Björn - En arvstvist regisserad av en skrupelfri advo...

Hela denna historien handlar om Björn som vi valt att kalla honom, och ett arv mellan tre bröder p...

Sun, 30 Jul 2023, 22:29:45

Frågan är inte längre om de åker dit - UTAN NÄR ?

Samhällsgranskarna har fått in många reaktioner på frågorna som har stälts i olika forum under lång ...

Sat, 01 Jul 2023, 20:20:05

ADVOKATS(L)AMFUNDET - Skämt eller allvar ?

Antal fällningar emot advokater ? När man granskar ärendena ifrån disciplinnömnden och ser hur Sver...

Mon, 26 Jun 2023, 02:32:53

”Ge Polisen och Kriminalvården egen tillsynsmyndighet”

Riksdagsledamoten Malin Danielsson (L) anser att både polisen och kriminalvården skall ha en egen ...

Sat, 24 Jun 2023, 18:18:12

KolumnisterRättssamhällets offer

Vem vill du minnas ?

Vet du någon person som har gjort goda hedersvärda och minnesvärda gärningar inom rättssystemet och visat på god redbarhet och ett ärligt uppsåt och ett gott förnuft ? Vi kommer att välja ut de personer som blir föreslagna flest gånger och skriva en hedersbetygelse för den personen.
Du får lov att vara anonym, men det kan vara bra att kunna kontakta dig för följfrågor om personen som du har föreslagit och likasa gäller mailaddress. SHGR Förbehåller sig rätten att att visa de utsedda personerna på våra olika kanaler såsom facebook etc.

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.