Ryggen emot

Bakgrunden till Samhällsgranskarna


Idén till samhällsgranskarna föddes då en av våra medlemmar valde att gå tlll angrepp emot det samhälle som vi dag för dag ser, inte fungerar på så vis som kan godtas av landets medborgare vilka är de som skall åtnjuta ett fungerande rättsskydd med en opartisk bedömning och inte riskera några ogrundade repressalier för sina åsikter, i fornen av att myndigheterna utsätter sina medborgare för angrepp. Vi kände att samhället har svikit det förtroendeband som borde finnas gentemot landets medborgare.

Det flesta av oss har bevittnat grova rättsövergrepp eller själva är offer för rättsövergrepp och då inte myndigheterna som är satta att följa lagar och förordningar gör detta. Vi har

Vi vänder därför ryggen symboliskt emot detta samhälle och skall genom vårat eget arbete verka för att återupprätta det brustna förtroendebandet. 

Vi är ett team som består av ett antal jurister och vanliga Svenska medborgare

 

 

 

Kolumnister



Rättssamhällets offer

Läsarnas egna granskningar

Heders och minnesvärda

74700

Följare

133

Granskningar

11

Utmärkelser

2259

Tips

 
 

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.

Hälsotips och God mat