Granskningar

Tipsa oss:

Tipsa oss:

Här tipsar du om något som du vill att Samhällsgranskarna skall granska eller skriva om. Det kan röra sig om t. ex. rättsövergrepp, våld inom kriminalvård, oskyldigt dömda, överdebiterande advokater/jurister, jäviga domare, korruption, tvångomhändertaganden/tvångsadoptioner av barn, kronofogden med felaktiga utmätningar eller personal/anställda som utsätts för otillbörlig påverkan/påtryckning etc...
Du får lov att vara anonym, men om ärendet är sådant att vi måste kunna nå dig eller att du vill ha återkoppling måste du lämna din email address.
Tänk på att ange målnummer om det finns, och vilken domstol eller myndighet som fattat beslutet.
Drag and drop files here or Browse

Rättssamhällets offer

KolumnisterSHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.