HEDRAR IDAG MINNET AV

Maken
Fadern
Sjömannen
Kaptenen
Medmänniskan

Författaren
Journalisten

Advokaten
Stig Centerwall


Faktarutan:

Enligt uppgifter ifrån Wikipedia
Född 3 augusti 1937[1]
Marstrand[1], Sverige
Död 29 oktober 2011[1] (74 år)
Mölndal, Sverige
Medborgare i Sverige
Utbildad vid Lunds universitet
Sysselsättning Skribent, advokat[2][3], sjökapten[3]
Arbetsgivare Chalmers tekniska högskola

 

Stig Centerwall, född 3 augusti 1937 i Johannebergs församling i Göteborg,[4] död 29 oktober 2011 i Fässbergs församling i Mölndal,[5] var en svensk advokat och författare. Stig Centerwall var gift två gånger, fick sex barn och bodde en stor del av sitt liv i Mölndal.

Centerwall seglade jorden runt i linjefart och trampfart med styrmansexamen i Stockholm 1961 och sjökaptensexamen i Göteborg 1964. Han tog examen från handelsinstitut 1968 och en jur.kand.-examen vid Lunds universitet 1977. Han genomgick konstkurser vid Valands konstskola och journalistikutbildning vid Poppius journalistskola. Han arbetade som administrativ chef vid ett raffinaderibygge i Mongstad, Norge 1974-75 och vid raffinaderiet på Slagentangen i Tønsberg hösten 1979. Han var universitetsadjunkt i sjöfarts- och författningskunskap vid Chalmers tekniska högskola 1981-1986. Han arbetade först som biträdande jurist vid en advokatbyrå och drev därefter egen advokatbyrå från 1989 med inriktning på brottmål.

Som advokat blev han känd för att ha företrätt ungdomar efter diskoteksbranden i Göteborg 1998 och var den mest anlitade försvararen i rättegångarna efter de så kallade Göteborgskravallerna vid EU-toppmötet 2001. Han var en också en flitigt anlitad advokat i graffitimål.

Centerwall var chefredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Försvararen och för Göteborgsankan.

Stig Centerwall har gett ut tre böcker. 2002 kom Tiri Tiri o te Moana, en berättelse som börjar till havs utanför Nya Zeelands sydkust. 2006 kom O 2954, namngiven efter numret på en polishjälm, som behandlar en rättegång efter Göteborgskravallerna där polisvittnen driver med rättvisan. 2008 kom långdikten Between the Devil and the Deep Blue Sea som handlar om Estoniakatastrofen. Har var medförfattare i novellsamlingarna Gåspennan 1990 och Trampa Däck 2009.

Han var en förgrundsgestalt för mänskliga rättigheter och ansåg att många var oskyldigt dömda av ett rättsosäkert system som borde reformeras och ses över. Han var känd för att ta emot sina klienter med respekt och värme och gjorde goda analyser av rättsläget i frågan innan han vidtog åtgärder.


Läs gärna mera om Stigs Dikter: "Dikt för ett maskinrum" publicerad på Gefle Dagblad gällande Estoniakatastrofen.

 

Vila i frid och tack för ett fint arbete för att tillvarata varje människas rätt till en rättvis prövning.

Med vänliga hälsningar
Redaktion

 

 

Granskningar

Vem vill du minnas ?

Vet du någon person som har gjort goda hedersvärda och minnesvärda gärningar inom rättssystemet och visat på god redbarhet och ett ärligt uppsåt och ett gott förnuft ? Vi kommer att välja ut de personer som blir föreslagna flest gånger och skriva en hedersbetygelse för den personen.
Du får lov att vara anonym, men det kan vara bra att kunna kontakta dig för följfrågor om personen som du har föreslagit och likasa gäller mailaddress. SHGR Förbehåller sig rätten att att visa de utsedda personerna på våra olika kanaler såsom facebook etc.

Heders och minnesvärda

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.

Hälsotips och God mat