HEDRAR IDAG MINNET AV

Maken
Fadern
Medmänniskan
Vännen
Advokaten

Peter Haglund

 

 

Advokat Peter Haglund avled den 6 oktober 2020 i leksand.

Han kämpade för sina klienter som i de flesta fall stod anklagade i sexualbrottsmål och flera av dessa gällde minderåriga. Adv. Peter Haglund kritiserade regelbundet rättsväsendet hårt för allvarliga brister i synnerhet i denna typ av mål och blev 2017 dömd för domstolsförseelse efter att ha kritiserat en domare och redogjort för de tjänstefel denne hade begått.Han blev i hovrätten frikänd, då hovrätten ansåg att han hade haft rätten att kritisera en domare som måste tåla denna kritiken.

Han var mycket påläst inför sin argumentation, vilket gjorde att han fick många oskydliga klienter fria ifrån långa fängelsestraff.

Sven Josef Peter Haglund
, född 13 maj 1947 i Stockholm,[1] död 6 oktober 2020 i Leksand[2], var en svensk advokat som ägde företaget Advokatfirman S J P Haglund AB.[3] Som advokat var han huvudsakligen verksam i Falköping.

Peter Haglund var under några år ordförande för Sveriges Mansjourers Riksförbund.[4]

Haglund var engagerad i sexualbrottsmål och var ofta offentlig försvarare för sexualbrottsmisstänkta.[5] Han drev bland annat ett fall 2010 som rörde våldtäkt mot barn till Högsta domstolen efter att hans klient blev dömd i Göta hovrätt efter tingsrättens friande dom och fått prövningstillstånd beviljad.[6] Högsta domstolen meddelade dom i målet den 28 december 2010 och ogillade åtalet.[7][8]

Han hade den 8 maj 2006 en debattartikel publicerad i Aftonbladet om sexualbrottsmål tillsammans med en rad andra advokater där de påpekade brister i domstolarnas bedömningar i dessa fall.[9] Vidare var han advokat i ett uppmärksammat mordfall.[10][11] Den 24 augusti 2006 pläderade Haglund med flera andra advokater på DN Debatt för att Billy Butt skulle få resning beviljad av Högsta domstolen.[12]


Samhällsgranskarna minns advokat Peter Haglund, som en varm person med mycket omtanke för sina klienter. Han var en lätt person att ha att göra med, och detta gjorde att klienterna kunde öppna sig.

Läs journalisten Ingrid Carlquists artikel: https://inteutanminasoner.wordpress.com/2011/04/27/myten-om-att-alla-incestforovare-nekar/


Vila i frid Peter och tack för ditt engagemang för mänskliga rättigheter och din styrka emot goliat.

Med vänliga hälsningar
Redaktion

 

Granskningar

Vem vill du minnas ?

Vet du någon person som har gjort goda hedersvärda och minnesvärda gärningar inom rättssystemet och visat på god redbarhet och ett ärligt uppsåt och ett gott förnuft ? Vi kommer att välja ut de personer som blir föreslagna flest gånger och skriva en hedersbetygelse för den personen.
Du får lov att vara anonym, men det kan vara bra att kunna kontakta dig för följfrågor om personen som du har föreslagit och likasa gäller mailaddress. SHGR Förbehåller sig rätten att att visa de utsedda personerna på våra olika kanaler såsom facebook etc.

Heders och minnesvärda

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.

Hälsotips och God mat