Hur åklagaren har resonerat väcker stora frågetecken kring åklagarnas kompetens och likaså gällande domstolen som har brustit på grund påtryckningar och detta ger ett löjes skimmer över det Svenska rättsväsendet.
Om han hade fällts för vållande av kroppsskada eller vårdskada, vilket inte förutsätter ett uppsåtligt förfarande hade saken hamnat i ett annat läge, då detta även kan inrymmas under tjänstefel.macchiarini.jpgFoto: Caisa Rasmussen/TT

Frågetecknen är ju även i framtiden hur långt läkare skall våga gå, för att försöka bota sina patienter om man ständigt har ett åtalshot överhängande.

Domen visar åter på hur bristande rättssäkerheten är i Sverige och att Paolo Macchiarini blivit en syndabock i en domstol full med sovande ledamöter och personer, som inte verkar ha tillräcklig kunskap om sina områden, och då råder ju uppenbarligen en grund för att kunna åtala dem för tjänstefel, tillsammans med åklagaren.

En möjlighet som dock försvaret har missat är möjligheten att väcka en s.k rekonventionstalan emot åklagaren för ett obefogat åtal där det även hade gått att få åklagaren fälld för tjänstefel.

 

Åklagaren bör nog byta jobb !!

 
Läs även: Vårdåklagare - leder sällan till åtal

 

Läs mera i ämnet:

Avslöjande: Kända SAAB Advokaten Guy Lofalk i blåsväder igen...

  Advokat Guy Lofalk är åter i blåsväder - Denna gången har han blivit permanent borttagen i...

Tue, 19 Sep 2023, 23:34:53

Fallet Björn - En arvstvist regisserad av en skrupelfri advo...

Hela denna historien handlar om Björn som vi valt att kalla honom, och ett arv mellan tre bröder p...

Sun, 30 Jul 2023, 22:29:45

Sexköpsmål måste tas om – rätten inte domför ??

Göteborgs tingsrätt måste pröva ett sexköpsmål på nytt. Anledningen: Målet avgjordes av en ensam not...

Tue, 18 Jul 2023, 08:25:51

Frågan är inte längre om de åker dit - UTAN NÄR ?

Samhällsgranskarna har fått in många reaktioner på frågorna som har stälts i olika forum under lång ...

Sat, 01 Jul 2023, 20:20:05

ADVOKATS(L)AMFUNDET - Skämt eller allvar ?

Antal fällningar emot advokater ? När man granskar ärendena ifrån disciplinnömnden och ser hur Sver...

Mon, 26 Jun 2023, 02:32:53

KolumnisterRättssamhällets offer

Vem vill du minnas ?

Vet du någon person som har gjort goda hedersvärda och minnesvärda gärningar inom rättssystemet och visat på god redbarhet och ett ärligt uppsåt och ett gott förnuft ? Vi kommer att välja ut de personer som blir föreslagna flest gånger och skriva en hedersbetygelse för den personen.
Du får lov att vara anonym, men det kan vara bra att kunna kontakta dig för följfrågor om personen som du har föreslagit och likasa gäller mailaddress. SHGR Förbehåller sig rätten att att visa de utsedda personerna på våra olika kanaler såsom facebook etc.

Heders och minnesvärda

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.