Antal fällningar emot advokater ?


När man granskar ärendena ifrån disciplinnömnden och ser hur Sveriges advokatsamfund i jämförelse med samfund i andra länder hanterar anmälningar ifrån drabbade av advokaters oskicklighet, framgår det ganska klart att samfundet i Sverige nästintill med näbbar och klor försvarar sina medlemmar, framför den enskilde !

Men det som än mer oroar, Är hur justitiekanslern Marie Heidenborg nästintill systematisk bockar av samma ärenden när dessa råkar passera henne i farten, hos den myndighet som skall ansvara för att advokaterna i slutändan sköter sina uppdrag gentemot både den enskilde och staten samt våra lagar.

En ny myndighet
Denna nästintill systematiska verksamhet visar tydligt på behovet av en ny opartisk myndighet som skall överta ansvaret för att se till att alla överdebiterande och oredbara advokater förvisas till skamvrån, då de har förbrukat allmänhetens förtroende.

Som avslutning med ovan i mitt stilla sinne,  Skulle jag nog inte längre kalla JK för statens advokat, utan bara ytterligare en korrumperad kollega i goliatformat som bestraffar de som talar illa om dess undersåtar !!

/Tack för ordet !

 

Läs mera i ämnet:

Avslöjande: Kända SAAB Advokaten Guy Lofalk i blåsväder igen...

  Advokat Guy Lofalk är åter i blåsväder - Denna gången har han blivit permanent borttagen i...

Tue, 19 Sep 2023, 23:34:53

Fallet Björn - En arvstvist regisserad av en skrupelfri advo...

Hela denna historien handlar om Björn som vi valt att kalla honom, och ett arv mellan tre bröder p...

Sun, 30 Jul 2023, 22:29:45

Sexköpsmål måste tas om – rätten inte domför ??

Göteborgs tingsrätt måste pröva ett sexköpsmål på nytt. Anledningen: Målet avgjordes av en ensam not...

Tue, 18 Jul 2023, 08:25:51

Frågan är inte längre om de åker dit - UTAN NÄR ?

Samhällsgranskarna har fått in många reaktioner på frågorna som har stälts i olika forum under lång ...

Sat, 01 Jul 2023, 20:20:05

”Ge Polisen och Kriminalvården egen tillsynsmyndighet”

Riksdagsledamoten Malin Danielsson (L) anser att både polisen och kriminalvården skall ha en egen ...

Sat, 24 Jun 2023, 18:18:12

KolumnisterRättssamhällets offer

Vem vill du minnas ?

Vet du någon person som har gjort goda hedersvärda och minnesvärda gärningar inom rättssystemet och visat på god redbarhet och ett ärligt uppsåt och ett gott förnuft ? Vi kommer att välja ut de personer som blir föreslagna flest gånger och skriva en hedersbetygelse för den personen.
Du får lov att vara anonym, men det kan vara bra att kunna kontakta dig för följfrågor om personen som du har föreslagit och likasa gäller mailaddress. SHGR Förbehåller sig rätten att att visa de utsedda personerna på våra olika kanaler såsom facebook etc.

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.