Advokat i Stockholm åtalas för grova ekobrott

PRESSMEDDELANDE:

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dag åtalat en advokat för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkar även att tingsrätten beslutar om företagsbot om 1,5 miljoner kronor för den advokatbyrå där den tilltalade advokaten tjänstgör.
Den misstänkta brottsligheten ska enligt åtalet ha begåtts under perioden 2018 – 2020.

Advokaten har i sin tjänst vid advokatbyrån företrätt ett svenskt bolag i ett civilrättsligt mål vid svensk domstol under åren 2018 – 2019. I det civilrättsliga målet tilldöms bolaget 1,3 miljoner kronor.

Advokaten har mottagit och förvarat dessa pengar på advokatbyråns klientmedelskonto och har därefter medverkat till att drygt 1,2 miljoner kronor slussats ut ur Sverige till ett bankkonto i land där risken för penningtvätt är hög. Bankkontot har inte tillhört bolaget, utan en företrädare för bolaget.

– Advokaten har företrätt bolaget, inte bolagsföreträdaren, och användningen av klientmedelskontot för transaktionen till bolagsföreträdaren har därför inte varit nödvändig inom ramen för advokatens uppdrag för bolaget. Agerandet har inneburit att svenska myndigheter haft mycket små möjligheter att få kännedom om transaktionen, som i realiteten innebär en inkomst för bolagsföreträdaren. En advokat har, till skillnad från i princip alla andra, ingen skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket för utlandsbetalningar som de förmedlar via klientmedelskonton, säger Andreas Bergman, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

– Min uppfattning är att advokatens agerande har syftat till att främja möjligheterna för bolagsföreträdaren att tillgodogöra sig pengar utan att behöva betala skatt. Brottsmisstanken i denna del rör näringspenningtvätt, grovt brott, säger Andreas Bergman.

Bolagsföreträdaren har heller inte redovisat inkomsten till Skatteverket vilket inneburit ett skatteundandragande på drygt 500 000 kronor.

– Advokaten har med råd och dåd främjat gärningen genom agerandet i det misstänkta näringspenningtvättsbrottet. Därför har jag även åtalat advokaten för medhjälp till grovt skattebrott, säger Andreas Bergman.

Åklagaren yrkar även att tingsrätten ska ålägga advokatbyrån där advokaten tjänstgör att betala en företagsbot om 1,5 miljoner kronor.

– Bolaget har inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten. Brotten har dessutom begåtts av en person i ledande ställning, säger Andreas Bergman.

 

Vet du mera om detta eller liknande fall - Tipsa oss:

Här kan du berätta om du har någon avgörande information om detta fallet eller bara vill informera om något som du anser kan vara viktigt för oss att känna till i detta fallet.
Du får lov att vara anonym, men om ärendet är sådant att vi måste kunna nå dig eller att du vill ha återkoppling måste du lämna din email address.

Läs mera i ämnet:

Avslöjande: Kända SAAB Advokaten Guy Lofalk i blåsväder igen...

  Advokat Guy Lofalk är åter i blåsväder - Denna gången har han blivit permanent borttagen i...

Tue, 19 Sep 2023, 23:34:53

Fallet Björn - En arvstvist regisserad av en skrupelfri advo...

Hela denna historien handlar om Björn som vi valt att kalla honom, och ett arv mellan tre bröder p...

Sun, 30 Jul 2023, 22:29:45

Sexköpsmål måste tas om – rätten inte domför ??

Göteborgs tingsrätt måste pröva ett sexköpsmål på nytt. Anledningen: Målet avgjordes av en ensam not...

Tue, 18 Jul 2023, 08:25:51

Frågan är inte längre om de åker dit - UTAN NÄR ?

Samhällsgranskarna har fått in många reaktioner på frågorna som har stälts i olika forum under lång ...

Sat, 01 Jul 2023, 20:20:05

ADVOKATS(L)AMFUNDET - Skämt eller allvar ?

Antal fällningar emot advokater ? När man granskar ärendena ifrån disciplinnömnden och ser hur Sver...

Mon, 26 Jun 2023, 02:32:53

Tipsa oss:

Tipsa oss om överdebitering

Om du anser att någon som är advokat/jurist har överdebiterat kan du här upplysa oss om detta, då detta är ett ofog som inte hör till ett fungerande rättssamhälle, vilket skall skydda den enskilde och av den anledningen är även du som tidigare drabbats välkommen att delge oss din upplevelse t.ex om domstolen gjorde en underlig bedömning i frågan som gjorde att du drabbades felaktigt.
Du får lov att vara anonym, men om ärendet är sådant att vi måste kunna nå dig eller att du vill ha återkoppling måste du lämna din email address nedan.
Vi vill veta ovan för att kunna räkna ut var i samhället som det sker flest överdebiteringar, om det är i domstolen eller endast genom advokaten/juristens egen debitering för rådgivning eller rättslig tvist utom domstol.

Mest lästa

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.