Samhällsgranskarna har fått in många reaktioner på frågorna som har stälts i olika forum under lång tid kring ombudens debitering och nu när vi har börjat sammanställa våran utredning är det vissa advokater och jurister som sticker ut i mängden. Vi kommer av pressetiska skäl erbjuda möjligheten till att yttra sig kring de uppgifter som framkommit.

Vi har även sett att flera av de granskade advokaterna på ett flagrant vis nästintill systematiskt bryter emot advokatsamfundets etiska regler. Det som dock reser än mer frågetecken är ju varför inte samfundet reagerat trots att flera av de granskade advokaterna har anmälts till samfundet, så har det inte i något fall lett till varken varning, erinran eller uteslutning.

Det verkar som om sammanhållningen mellan advokaterna väger tyngre än ansvaret gentemot klienterna som rätteligen är både deras chefer och uppdragsgivare. Denna uppfattning får även stöd i samfundets etiska regler gällande hur advokater skall förhålla sig till varandra.

SHGR Fortsätter denna granskning, då frågorna blir fler än svaren.

 

Läsarundersökning
 

Hur var din upplevelse av ombudet ?

Här kan du kort berätta hur ditt ombud hanterade just ditt ärende eller mål och om du ansåg att ombudet har på något vis agerat märkligt, felaktigt, ointresserat eller kanske stått på motpartens sida. Redogör gärna för hur utgången blev och om ombudet var till någon nytta. Beskriv gärna om du anser att ditt ombud tagit för mycket betalt eller inte har utfört det som överenskommits. Vi vill gärna även höra hur ombudet bemötte dig.
Du får lov att vara anonym, men om ärendet är sådant att vi måste kunna nå dig eller att du vill ha återkoppling måste du lämna din email address.
Det är frivillgt att uppge namnet på domaren, men det kan vara av intresse för samhällsgranskningen, då flera domare har visat sig korrumperade då de gång på gång bifaller tidigare kollegors (Vänners) yrkanden.

 

Läs mera i ämnet:

Avslöjande: Kända SAAB Advokaten Guy Lofalk i blåsväder igen...

  Advokat Guy Lofalk är åter i blåsväder - Denna gången har han blivit permanent borttagen i...

Tue, 19 Sep 2023, 23:34:53

Fallet Björn - En arvstvist regisserad av en skrupelfri advo...

Hela denna historien handlar om Björn som vi valt att kalla honom, och ett arv mellan tre bröder p...

Sun, 30 Jul 2023, 22:29:45

Sexköpsmål måste tas om – rätten inte domför ??

Göteborgs tingsrätt måste pröva ett sexköpsmål på nytt. Anledningen: Målet avgjordes av en ensam not...

Tue, 18 Jul 2023, 08:25:51

ADVOKATS(L)AMFUNDET - Skämt eller allvar ?

Antal fällningar emot advokater ? När man granskar ärendena ifrån disciplinnömnden och ser hur Sver...

Mon, 26 Jun 2023, 02:32:53

”Ge Polisen och Kriminalvården egen tillsynsmyndighet”

Riksdagsledamoten Malin Danielsson (L) anser att både polisen och kriminalvården skall ha en egen ...

Sat, 24 Jun 2023, 18:18:12

KolumnisterGranskningar

Tipsa oss:

Tipsa oss om överdebitering

Om du anser att någon som är advokat/jurist har överdebiterat kan du här upplysa oss om detta, då detta är ett ofog som inte hör till ett fungerande rättssamhälle, vilket skall skydda den enskilde och av den anledningen är även du som tidigare drabbats välkommen att delge oss din upplevelse t.ex om domstolen gjorde en underlig bedömning i frågan som gjorde att du drabbades felaktigt.
Du får lov att vara anonym, men om ärendet är sådant att vi måste kunna nå dig eller att du vill ha återkoppling måste du lämna din email address nedan.
Vi vill veta ovan för att kunna räkna ut var i samhället som det sker flest överdebiteringar, om det är i domstolen eller endast genom advokaten/juristens egen debitering för rådgivning eller rättslig tvist utom domstol.

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.