Guy LofalkAdvokat Guy Lofalk - Bilden lånad ifrån Expressen

 

Advokat Guy Lofalk är åter i blåsväder - Denna gången har han blivit permanent borttagen ifrån kronofogdens lista som konkursförvaltare och rekonstruktör.

Kronofogden anser att Lofalk lämnat bristande, vilseledande redovisningar samt saltade fakturor för sina uppdrag.

Vid en genomgång av flera avslutade mål, är detta en uppfattning som SHGR delar med kronofogden. Detta var även redan 2011 en åsikt som SAAB:s tidigare vd Victor Müller delade med sig av, då han klandrade Lofalks debitering på 51 miljoner för sitt uppdrag, och detta medans SAAB anställdas lön uteblev.

Enligt anonyma uppgifter ifrån en högt uppsatt inom kronofogdemyndigheten, så är det flera under lång tid som har ifrågasatt Lofalks fakturor och trots detta har ingen förrän nu vågat besluta om att ta bort honom ifrån listan, efter långt övervägande. Att det har tagit så lång tid är något som vi på SHGR reagerar över, vilket även styrker att det finns en underliggande dold, kollegial artighet, som uppenbart väger tyngre än att värna om de allmännas medel.

https://teknikensvarld.expressen.se/nyheter/bilbranschen/victor-muller-klandrar-guy-lofalk-121604/

https://www.realtid.se/guy-lofalks-arvoden-ifragasatt-flest-ganger/

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kand-advokat-nekas-nya-uppdrag-kraver-att-fa-overklaga-beslutet/

 

Red.Anm. SHGR har sökt Advokat Guy Lofalk för både intervjuer och kommentarer utan framgång
i uppenbar strid emot samfundets regler.

 

Sidan uppdaterad: 19042024 Kl. 10.40

 

Läs mera i ämnet:

Fallet Björn - En arvstvist regisserad av en skrupelfri advo...

Hela denna historien handlar om Björn som vi valt att kalla honom, och ett arv mellan tre bröder p...

Sun, 30 Jul 2023, 22:29:45

Sexköpsmål måste tas om – rätten inte domför ??

Göteborgs tingsrätt måste pröva ett sexköpsmål på nytt. Anledningen: Målet avgjordes av en ensam not...

Tue, 18 Jul 2023, 08:25:51

Frågan är inte längre om de åker dit - UTAN NÄR ?

Samhällsgranskarna har fått in många reaktioner på frågorna som har stälts i olika forum under lång ...

Sat, 01 Jul 2023, 20:20:05

ADVOKATS(L)AMFUNDET - Skämt eller allvar ?

Antal fällningar emot advokater ? När man granskar ärendena ifrån disciplinnömnden och ser hur Sver...

Mon, 26 Jun 2023, 02:32:53

'We don't kidnap children': Why Sweden is worried about a ne...

Swedish authorities are warning against an ongoing global disinformation campaign which claims that ...

Sat, 24 Jun 2023, 16:34:50

KolumnisterGranskningar

Tipsa oss:

Tipsa oss om överdebitering

Om du anser att någon som är advokat/jurist har överdebiterat kan du här upplysa oss om detta, då detta är ett ofog som inte hör till ett fungerande rättssamhälle, vilket skall skydda den enskilde och av den anledningen är även du som tidigare drabbats välkommen att delge oss din upplevelse t.ex om domstolen gjorde en underlig bedömning i frågan som gjorde att du drabbades felaktigt.
Du får lov att vara anonym, men om ärendet är sådant att vi måste kunna nå dig eller att du vill ha återkoppling måste du lämna din email address nedan.
Vi vill veta ovan för att kunna räkna ut var i samhället som det sker flest överdebiteringar, om det är i domstolen eller endast genom advokaten/juristens egen debitering för rådgivning eller rättslig tvist utom domstol.

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.