Börje Ramsbro (Privat)
 

Korta fakta om "System 3R-affären"

Under 25 års tid byggde Börje Ramsbro upp sitt företag System 3R grundat på egna uppfinningar. Produkterna tillverkades i egen fabrik och marknadsfördes i hela världen via egna marknadsbolag. 1993 omsatte företaget cirka 300 MSEK och exporterade 97%. System 3R-koncernen hade ungefär 300 medarbetare varav 100 i marknadsbolagen.

Börje tvingades bort från sitt livsverk efter att han fredagen den 3 december 1993 cirka kl. 16.30 via fax hade mottagit ensidigt producerade avtalshandlingar, vilka skulle undertecknas och returneras med vändande fax. Om han inte gjorde detta, skulle det hundraprocentigt ägda moderbolaget System 3R Holding AB försättas i s.k. utpressningskonkurs måndagen den 6 december 1993. Börje undertecknade därför avtalen, lämnade företaget och återvände aldrig. Men han bestämde sig då för att söka svaret på hur det var möjligt att lägga beslag på annans egendom på det sätt som skedde, utan förhandlingar, utan giltiga avtal och utan ersättning till ägaren.

Först genom ett brev från huvudpersonen, Håkan Nordquist, den 11 maj  2001, kunde de sista pusselbitarna läggas på plats och den påhittade ägarstrukturen i System 3R-koncernen sammanfattas. Enligt bild. Det förefaller som om staten, tillsammans med Håkan Nordquist, indirekt hade tagit kontroll över företaget i strid mot ägarens intressen. Efter diverse trixande hamnade Börje hundraprocentigt ägda moderbolag System 3R Holding AB som dotterbolag till det tidigare dotterbolaget System 3R International AB. Än i dag kan de "nya ägarna" inte uppvisa några giltiga förvärvshandlingar, varför Börje fortfarande är den formelle ägaren till sin företagsgrupp System 3R i Vällingby.

Efter många års sökande efter svaret har det slutligen framkommit att en av parterna i kuppen var den statliga Stiftelsen Industrifonden. Detta är bakgrunden till att en stämning har utfärdats vid Stockholms Tingsrätt (augusti 2012) mot Industrifonden med Börje Ramsbro som käranden.

 

 

Vet du mera om detta eller liknande fall - Tipsa oss:

Här kan du berätta om du har någon avgörande information om detta fallet eller bara vill informera om något som du anser kan vara viktigt för oss att känna till i detta fallet.
Du får lov att vara anonym, men om ärendet är sådant att vi måste kunna nå dig eller att du vill ha återkoppling måste du lämna din email address.

 

Läs mera i ämnet:

Avslöjande: Kända SAAB Advokaten Guy Lofalk i blåsväder igen...

  Advokat Guy Lofalk är åter i blåsväder - Denna gången har han blivit permanent borttagen i...

Tue, 19 Sep 2023, 23:34:53

Fallet Björn - En arvstvist regisserad av en skrupelfri advo...

Hela denna historien handlar om Björn som vi valt att kalla honom, och ett arv mellan tre bröder p...

Sun, 30 Jul 2023, 22:29:45

Sexköpsmål måste tas om – rätten inte domför ??

Göteborgs tingsrätt måste pröva ett sexköpsmål på nytt. Anledningen: Målet avgjordes av en ensam not...

Tue, 18 Jul 2023, 08:25:51

Frågan är inte längre om de åker dit - UTAN NÄR ?

Samhällsgranskarna har fått in många reaktioner på frågorna som har stälts i olika forum under lång ...

Sat, 01 Jul 2023, 20:20:05

ADVOKATS(L)AMFUNDET - Skämt eller allvar ?

Antal fällningar emot advokater ? När man granskar ärendena ifrån disciplinnömnden och ser hur Sver...

Mon, 26 Jun 2023, 02:32:53

Sök Video

KolumnisterRättssamhällets offer

Granskningar

Vem vill du minnas ?

Vet du någon person som har gjort goda hedersvärda och minnesvärda gärningar inom rättssystemet och visat på god redbarhet och ett ärligt uppsåt och ett gott förnuft ? Vi kommer att välja ut de personer som blir föreslagna flest gånger och skriva en hedersbetygelse för den personen.
Du får lov att vara anonym, men det kan vara bra att kunna kontakta dig för följfrågor om personen som du har föreslagit och likasa gäller mailaddress. SHGR Förbehåller sig rätten att att visa de utsedda personerna på våra olika kanaler såsom facebook etc.

Heders och minnesvärda

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.